- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.4-0017 สายทาง ปากดง-ปากดง บ้านปากดง หมู่ที่ 1 ตำบลจริม ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้าง 0.50 เมตร เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- บก01

- แบบแปลน

- เอกสารประกวดราคา