- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.4-0027 สายทางวังชมภู-วังชมภู หมู่ที่ 7 บ้านวังชมภู ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- บก01

- แบบแปลน

- เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

- ประกาศผู้ชนะ