โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านจริม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2563

-ประกาศผู้ชนะ

- สัญญาจ้าง