โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านดงงาม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2563

- ประกาศผู้ชนะ

- สัญญาจ้าง