โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหมู่ที่ ๑ บ้านปากดง ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๕ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2563

- ประกาศผู้ชนะ

- สัญญาจ้าง