โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้าน สท.ชาญ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวังโปร่ง ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2563

- ประกาศผู้ชนะ

- สัญญาจ้าง