โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ บ้านท่าช้าง ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2563

- ประกาศผู้ชนะ

- สัญญาจ้าง