โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ บ้านสีเสียด ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2563

-ประกาศผู้ชนะ

- สัญญาจ้าง