โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางสาธารณะประโยชน์ บ้านนายสะอาด วงศ์เทพ หมู่ที่ ๓ บ้านดงงาม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2563

- ประกาศผู้ชนะ

- สัญญาจ้าง