โครงการก่อสร้างปรรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 10 บ้านสีเสียด ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

-ประกาศโครงการก่อสร้างปรรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 10 บ้านสีเสียด ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

- เอกสารประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง

- ตารางแสดงวงเงิน

- แบบเเปลนโครงการฯ

- ประกาศผู้ชนะ

-สัญญาจ้าง