โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยหน้าวัดน้ำปึง รหัสถนนทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.4-003 สายทางเนินสูง-ปากดง หมู่ที่1 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

: : ประกาศ

: : เอกสารประกวดราคาจ้าง1

: : เอกสารประกวดราคาจ้าง2

: : เอกสารประกวดราคาจ้าง3

: : เอกสารประกวดราคาจ้าง4

: : แบบแปลน

: : แบ่งงวดงานบ่งงวดงาน

: : แบบสรุปราคากลางก่อสร้างบบสรุปราคากลางก่อสร้าง

: : ประกาศผู้ชนะ

 : : สัญญาจ้าง