- ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม

แผ่นที่1  แผ่นที่2  แผ่นที่3  แผ่นที่4  แผ่นที่5  แผ่นที่6 แผ่นที่7  แผ่นที่8  แผ่นที่9  แผ่นที่10  แผ่นที่11

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

- คุณลักษณะ

- รายละเอียดการตรวจสอบ

- รายงานผลการพิจารณาประกวดซื้อเต็นท์โครงเหล็กฯ

แผ่นที่1   แผ่นที่2   แผ่นที่3

ประกาศผู้ชนะ