วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลจริม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ , บริการรับชำระค่าน้ำประปา
พื้นที่ตำบลจริม ทั้ง 13 หมู่บ้าน

179615

179616 0

179618

179619 0

180062

180064

180066

180067

279613190 5585639751550525 4957951767238715464 n

279686968 5585639691550531 3048289425695086548 n

280188653 5585640244883809 6805137734421322804 n