เทศบาลตำบลจริม ขอเชิญชวนคณะผู้บริหสรเทศบาล สมาชิกสภา พนักงาน และประชาชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ????????????????????
โดยสามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ทั้งทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลจริม www.jarim.go.th https://docs.google.com/.../1FAIpQLScx3sD.../viewform
และท่านที่มาติดต่อราชการ สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ซุ้มเรือนไทย หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลจริม