เทศบาลตำบลจริม ประชาสัมพันธ์ ????????
เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวัง/ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงานประกันสังคม "ขอ งด" การออกให้บริการรับชำระเงินสมทบ ให้คำแนะนำ/ชี้แจงข้อซักถาม ตลอดจนรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลจริม
ทั้งนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ได้ทางช่องทาง
-เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น (7-11)
-ตู้บุญเติม
-แอปพลิเคชั่น ShopeePay
-เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส
-เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด