เทศบลตำบลจริม ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ????????
ผู้ที่สนใจสมัครต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น
สามารถติอต่อได้ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจริม
ระหว่างวันที่ 11 - 14 สิงหาคม 2563
เวลา 08.30 - 16.30 น.

CCI_000101.jpg

CCI_000102.jpg

CCI_000103.jpg