เทศบาลตำบลจริม ประชาสัมพันธ์ ????????
โครงการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
ภายใต้ชื่อ "การพัฒนาแผนที่นำทางสำหรับการขนส่งที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์"
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.uttaradit.go.th/utt_new/index.php?action=form_news_detail&n_id=169&type_id=8