เทศบาลตำบลจริม ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ ศาลาเรือนไทย สำนักงานเทศบาลตำบลจริม

Untitled-1.jpg