เทศบาลตำบลจริม
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลจริม (กกต.ทต.จริม)
ระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลจริม

83159054 3143297635784761 3255807380436287488 o

84083636 3143297772451414 5930921747795673088 o