ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ เทศบาลตำบลจริม

เอกสารคลิกที่นี้....

ประกาศขายทอดตลาดแผ่นที่1-2

ประกาศขายทอดตลาดแผ่นที่3-4

- ประกาศขายทอดตลาดแผ่นที่5-6

- ประกาศขายทอดตลาดแผ่นที่7-9