ด้วยสำนักทะเบียนอำเภอท่าปลา ต้องหยุดปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ ๕-๖ ส.ค.๖๒ > ทำให้ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลจริม ต้องหยุดการให้บริการในวันดังกล่าวด้วย จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

67606437 2158632234434033 5295331626677436416 n