เทศบาลตำบลจริม ได้เพิ่มช่องทางใหม่ให้ท่านติดต่อสื่อสารกับเราทาง Line ได้สะดวกยิ่งขึ้น

เพียงสแกน QR Code หรือเพิ่มเพื่อนโดยพิมพ์ค้นหาผ่านทาง id : jarim139

ไลนลงเฟส