วันที่ 28 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลจริมได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (กิจกรรมการปฎิบัติงานในระบบe-GP) ประจำปี2566

1 Large

2 Large

3 Large

4 Large

5 Large

6 Large

7 Large

8 Large

9 Large