วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลจริม นำโดย นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม
ทำกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน
โดยมีจิตอาสา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่รอบสระกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านปากดง ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

1 Large

2 Large

3 Large

9 Large

4 Large

5 Large

6 Large

7 Large

8 Large

10 Large