วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00น. เทศบาลตำบลจริมได้ร่วมกิจกรรม 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมเกล้ารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

1 Large

2 Large

3 Large

4 Large

5 Large

6 Large