ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลจริม ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของดีอำเภอท่าปลา ประจำปี 2565
ณ ลานอเนกประสงค์อำเภอท่าปลา
เทศบาลตำบลจริม ได้รับรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนวัฒนธรรม
รางวัลชนะเลิศ การประกวดซุ้มวัฒนธรรม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดร้องเพลง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดอาหารประจำถิ่น
รางวัลขวัญใจมหาชน และรางวัลชมเชย (ลำดับที่ 5 ) การประกวดนางงามวัฒนธรรรม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15