เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลจริม นำโดยนายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรในองค์กรท้องถิ่นให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลจริม เพื่อเสริมสร้างความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจริม

301021070 5893790934068737 3124957047448792084 n

300411749 5893791240735373 4450612899458661490 n

300464655 5893791877401976 2168112463604633749 n

300497745 5893791407402023 244448296535265744 n

300622131 5893791714068659 8085514759112428878 n

300680083 5893792267401937 4596170045614128290 n

300976451 5893791280735369 8444576146521520854 n

300675931 5893792620735235 4360208282956968719 n

300382725 5893790987402065 8181715773624307715 n

300571894 5893792590735238 6693376320761289816 n

300692142 5893792927401871 6793782775351392966 n