วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสุรพล กิตติคุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลจริม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟในสถานศึกษาเขตตำบลจริม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ การควบคุมไฟขั้นต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การขนย้ายผู้ป่วยที่บาดเจ็บบริเวณคอ และการ CPR เพื่อกู้ชีพ ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจริม

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

15