วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธี และเทศบาลตำบลจริม นำโดย นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้าร่วมพิธี ซึ่งการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 400,000 ตัว
ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9 1

10