วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี วัตถุประสงค์การจัดทำโครงการฯ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในตำบลจริม รู้วิธีการลอยตัวหรือว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ มีนักเรียนจากโรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 จำนวน 40 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่อง ฝึกสอนโดยทีมวิทยากร จากชมรมว่ายน้ำ Kru Pong Utt.Swimming Team

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15