วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลจริม จัดโครงการป้องกัน ควบคุม ปัญหายาเสพติด ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรท่าปลา ได้รับเกียรติจาก นางสาวณัฐกานต์ พรามนาค ปลัดอำเภอ อำเภอท่าปลา เป็นประธานในพิธี เทศบาลตำบลจริม โดยนายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายร่วมทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ระหว่าง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลจริม กับ ภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน และดำเนินการประชาคมหมู่บ้านเพื่อประกาศวาระหมู่บ้าน และประชุมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ณ หมู่ที่ 1 บ้านปากดง ตำบลจริม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23