เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ประชาชนตำบลจริม เข้ารับการฉีดวัคซีนCOVID-19 ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจริม
และท่านพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะ ได้นำอาหารมามอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลจริม ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ครับ
IMG 3321 Medium
 
IMG 3334 Medium
 
IMG 3339 Medium
 
IMG 3341 Medium
 
IMG 3342 Medium
 
IMG 3345 Medium
 
IMG 3347 Medium
 
IMG 3348 Medium
 
IMG 3358 Medium
 
IMG 3361 Medium
 
IMG 3383 Medium
 
IMG 3385 Medium
 
IMG 3387 Medium
 
IMG 3392 Medium
 
IMG 3479 Medium