เทศบาลตำบลจริม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดให้มีโครงการบริการเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน Mobile Burn เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่
เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยตกค้าง(ขยะมูลฝอยทั่วไป) ในเขตเทศบาลตำบลจริม
ประชาชนสามารถนำขยะมูลฝอยทั่วไป ที่ยังไม่ได้กำจัด มารวบรวมไว้บริเวณโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจริม เพื่อรอกำจัดต่อไป
ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 30 กรกฎาคม นี้
2 2
 
2 3
 
2 4
 
2 6
 
2 8
 
212869368 150826167152558 487125073423825991 n
 
217291252 216892706992712 3268453067876546535 n