เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.
เทศบาลตำบลจริม นำโดยนายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม
และบุคลากรเทศบาลฯ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการควบคุมโรคเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก
 
0139 2
 
0139 3
 
0139 4
 
0139 6
 
0139 8
 
0139 7