วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม (ครั้งแรก) ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
และได้มอบนโยบายให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม โดยมีนางปริศนา อุ่นเต็มใจ ท้องถิ่นอำเภอท่าปลา เป็นผู้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจริม (ครั้งแรก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริมที่ได้รับเลือกตั้งได้กล่าวคำปฏิญาณตนในที่ประชุม และได้ดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่ประชุมได้ดำเนินการ
เลือกประธานสภาเทศบาลตำบลจริม , รองประธานสภาเทศบาลตำบลจริม และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลจริม
โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งมีดังนี้ นายสมพร เชียงรส ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล , นายสงกรานต์ แปงแก้ว ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล และนายกรพนม อิสระทะ ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาล
ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลจริมครั้งแรก เทศบาลตำบลจริมได้ปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19) อย่างเคร่งครัด
โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และเว้นระยะห่างในการประชุม
 
00139 2
 
00139 3
 
00139 4
 
00139 5
 
00139 6
 
IMG 0326 1 Large
 
00139 9
 
00139 10
00139 12
 
00139 11
 
00139 13
 
00139 14
 
00139 15
 
00139 16
 
00139 17