นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจริม ปลัดเทศบาลตำบลจริม ข้าราชการ
พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอร์รับชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลจริม

1 Large

2 Large

3 Large