วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลจริม ได้จัดโครงการฝึกทักษะสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น
เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ เกิดความรู้และทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมและอาชีพหลักได้
เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมพัฒนา
ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน
และมีกิจกรรมการทำยาดมสมุนไพรและพิมเสน
ณ โดมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลจริม

7

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, สนามบาสเก็ตบอล และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และรองเท้า

ในภาพอาจจะมี ราชัน มหาวัน, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, อาหาร และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง, ข้อความพูดว่า "เทศบาลตำบลจริม เทศบ ลต บล จริม Facebook jarim139"

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง ที่ทำการปกครองอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ตาราง และสถานที่กลางแจ้ง, ข้อความพูดว่า "เทศบ เทศบาลตำบลจริม ลต บล Facebook Facebook/jarim139 jarim1"

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, เด็ก

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง มารุต ขันวงษ์

ในภาพอาจจะมี เครื่องดื่ม

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ในภาพอาจจะมี อาหาร

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง