เทศบาลตำบลจริมได้ลงพื้นที่ให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ จุดบริการของหมู่บ้าน
ภายใต้โครงการการให้บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้างนอกสถานที่ ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 18 - 27 สิงหาคม 2563

4

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี เอ็ม เอ็ม และ สุภาภรณ์ มหาวัน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, รวมถึง เอ็ม เอ็ม และ สุภาภรณ์ มหาวัน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี Supaporn Nanchom

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี Tustsunee Tomee, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี สุภาภรณ์ มหาวัน, เอ็ม เอ็ม และ PA RN, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม, ข้อความพูดว่า "해1 โครงการการให้บริการ ชำระภาษีที่ดิน หม และสิ่งปลูกสร้าง นอกถานที่ ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลจริม ระหว่างวันที่ 18-27 สิงหาคม 2563 w เทศบาลตำบลจริม เทศน าลต์ าพล ริม Facebook/ Facebook/jarim139 jarim139"

ในภาพอาจจะมี 2 คน, รวมถึง PA RN, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม