วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลจริมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุ โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 พิษณุโลก
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิตและสร้างเสริมพลังใจให้แก่ผู้สูงอายุให้เกิดความรู้ ทักษะในการดูแลส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตตนเอง และเพื่อลดผลกระทบการเกิดปัญหาสุขภาพจิตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ ห้องประชุมลีลาวดี เทศบาลตำบลจริม

104288548 3490821207699067 2656708327983068612 o

103559966 3490822654365589 6144477178581433857 o

83789915 3490821414365713 6252155057321731700 o

104440091 3490821634365691 5640100459361456545 o

83600546 3490822824365572 5162154801034531996 o

103966719 3490824364365418 3653193795006027116 o

103114213 3490826771031844 6653812882097951672 o

104483101 3490824547698733 8039835075033213374 o

 

82696723 3490821594365695 5703526638993853528 o

102722199 3490828234365031 3887364584671180785 o

103418491 3490831631031358 429646240166077754 o

103649329 3490822901032231 2948531125063505544 o

103980124 3490830091031512 7409337862744994620 o

104478561 3490826607698527 4676875338844352508 o

103649329 3490822901032231 2948531125063505544 o

83013257 3490831621031359 8046142085141228038 o