เทศบาลตำบลจริมได้จัด โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และลดปัญหาทางสังคม

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลจริม โดยการนำของ นายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ 
พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มอบข้าวสาร เป็นข้าวขาวอุตรดิตถ์ คัดพิเศษ ให้แก่ประชาชนชาวตำบลจริม ทั้ง 13 หมู่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ครัวเรือนละ 15 กิโลกรัม (แบ่งเป็น 10 กิโลกรัม 1 ถุง และ 5 กิโลกรัม 1 ถุง) จำนวน 1,645 ครัวเรือน

99248953 3420332878081234 9048885906668257280 o

99107244 3420332968081225 6478737327387574272 o

100748023 3420332911414564 4529742912912621568 o

100085195 3420333824747806 2423530696581578752 o

98423591 3420335578080964 5087364800489455616 o

99296958 3420335061414349 5658248314420723712 o

98123630 3420334091414446 5776381428551909376 o

98437450 3420333984747790 7244395254550364160 o

99110499 3420339721413883 2176908468944896 o

98145199 3420339531413902 7935849332387872768 o

98268641 3420338081414047 6241919500770344960 o