ประชาคมหมู่บ้าน พิจารณารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ในโครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
ณ วันที่ 9-10 มกราคม 2563

IMG 7262 Medium

IMG 7258 Medium

IMG 7281 Medium

IMG 7288 Medium

IMG 7305 Medium

IMG 7307 Medium

IMG 7326 Medium

IMG 7333 Medium

IMG 7345 Medium

IMG 7349 Medium

IMG 7368 Medium

IMG 7370 Medium

IMG 7385 Medium

IMG 7388 Medium

IMG 7415 Medium

IMG 7409 Medium

IMG 7431 Medium

IMG 7424 Medium

IMG 7451 Medium

IMG 7443 Medium

IMG 7473 Medium

IMG 7462 Medium

IMG 7493 Medium

IMG 7483 Medium

IMG 7509 Medium

IMG 7504 Medium