24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลจริมได้จัดกิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2563 ขึ้น

โดยมีกิจกรรม สักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ไหว้แม่ย่านางรถ ของเทศบาล

ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เห็นความสำคัญของวันเทศบาล และตระหนักถึงหน้าที่ของเทศบาลในการอำนวยประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและสาธารณชน

94071126 3137438886278448 6692508097501462528 n

94624819 3137438892945114 4188102569735749632 n

IMG 4372 Medium

IMG 4352 Medium

IMG 4371 Medium

IMG 4374 Medium

IMG 4376 Medium

IMG 4381 Medium

IMG 4382 Medium

IMG 4384 Medium

IMG 4396 Medium

IMG 4399 Medium

IMG 4400 Medium

IMG 4408 Medium

IMG 4409 Medium

IMG 4415 Medium

IMG 4425 Medium

IMG 4426 Medium