เทศบาลตำบลจริมนำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพัฒนา บำรุงรักษาต้นไม้ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลจริ1

2

3

4

5

6

7

8