เมื่อวันที่12 สิงหาคม 2562เทศบาลตำบลจริมนำโดยฝ่ายบริการ สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติ2562 ณ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

1

2

3

4

5

6

7

8