วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลจริมนำโดยนายราชัน มหาวัน นายกเทศมนตรีตำบลจริม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา กับทางอำเภอท่าปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12