เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลจริมได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยาวรางกูร เนื่องในเฉลิมพระชนมพรรษา โดยการปลูกป่า ณ ป่าชุมชน ม.13และบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลจริม บูรณาการร่วมกับ อำเภอท่าปลา กรมป่าไม้ เทศบาลตำบลจริม กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียน และชุมชนหมู่ที่ 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10