เทศบาลตำบลจริมได้ร่วมกับทางอำเภอท่าปลา และท้องถิ่นท้องที่ต่างๆ ร่วมการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมอำเภอท่าปลา และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทโธสวรรย์ประสาท (ณ ห้องประชุมอำเภอท่าปลา ชั้น๒)

IMG 5331

2

3

4

5

7