พิมพ์
หมวด: กิจกรรมเทศบาล
ฮิต: 145

เทศบาลตำบลจริม ได้จัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฎิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลจริม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

IMG 2353

1

2

3

4

5

5.5

5.6

6

7