เทศบาลตำบลจริม ได้ดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส ณ วัดท่าแฝก หมู่ที่ 2 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ คณะครู เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง โดยมีกิจกรรมดังนี้ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมกันพัฒนาวัดในครั้งนี้ด้วย

IMG 2106

IMG 2114

IMG 2014

1

2

3

10

4

5

6

7

8

9