เทศบาลตำบลจริมได้จัดโครงการกำจัดขยะแบบประชาชนมีส่วนร่วม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โดรมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจริม เพื่อให้ชุมชนของตำบลจริมมีความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะและไม่มีมลพิษ

IMG 1782

IMG 1793

IMG 1784

IMG 1821

IMG 1844

IMG 1858

IMG 1862

IMG 1887

IMG 1894